Slangställ för effektiv förvaring

Slangar och kablar är många gånger en utmaning att förvara på rätt sätt. De kräver ofta stort utrymme och risken är stor för skador på produkterna. För skyltning i butik föreligger samma utmaningar vilka kan resultera i att det blir svårare att sälja dessa produkter....