Det är väldigt många som drömmer om att bygga sitt egna hus någon gång i framtiden, och att det är ett projekt som man verkligen ser fram emot. Att bygga ett eget hus och sätta igång med hela det projektet är otroligt roligt och spännande, men att bygga ett hus kräver också väldigt mycket arbete och innefattar en hel del saker som många troligtvis inte tänker på. En sådan sak är man vid ett husbygge också måste göra en del markarbeten, så som att gräva, röja eller stenlägga. För att husbygget ska kunna ske behöver marken alltså undersökas innan, och det är exempelvis där som du måste anlita ett företag för markarbeten i Örebro.

Varför måste jag göra en mark- och grundundersökning?

För att du ens ska få tillåtelse att bygga ett hus eller en byggnad på den mark du tänkt så krävs det helt enkelt att du anlitar någon som kan göra en ordentligt mark- och grundundersökning av tomten. Detta är nödvändigt för att du ska kunna få ett utlåtande om att gå vidare, där du också får information om förutsättningarna på din mark.

Vad innebär mark- och grundundersökning?

Oavsett om du ska bara är intresserad av att anlita ett företag för stenläggning i Örebro eller om du faktiskt siktar på att bygga ditt egna hus helt från grunden så krävs det i de allra flesta fall att du får ett utlåtande av kommunen. För mindre projekt är det inte alltid nödvändigt, men för husbygge som påverkar marken krävs det.

Anledningen till att denna typen av grundläggande markundersökning måste göras är att de marker som finns lediga, och som alltså inte redan har byggts på, ofta inte har de bästa förutsättningarna. Därför vill kommunen gå in och kontrollera så att det ens är möjligt, eller tillåtet, att bygga just där, och vad/ hur du får göra under ditt byggprojekt.

Är det alltid nödvändigt/ ett måste att göra en markundersökning?

Fantastiskt så är det inte alltid nödvändigt att göra en markundersökning, och som jag tidigare nämnde så kan det i vissa fall bero på att byggprojektet är av den mindre skalan. Oftast beror det dock på att geoteknikern, den som kontrollerar och undersöker dina markförutsättningar, kan kolla på din adress och sen dra en slutsats därifrån. Se till att din mark undersöks innan du anlitar ett företag som är kunniga på markarbeten.

Trots att det inte alltid känns nödvändigt att anlita en geotekniker eller att kommunen måste gå in och avgöra om du kan bygga på din mark eller inte så är det av goda intentioner, det vill säga att de kan upptäcka saker som kan försämra dina förutsättningar och som kan skapa hinder i ditt byggprojekt. Så tänk på att undersöka din mark innan du sätter igång med bygget och innan du påbörjar någon form av markarbete.