Billigare med bergvärme

Det är inte alltid ett enkelt beslut att välja om man ska installera bergvärme eller inte. Investeringskostnader på upp mot 200 000 kronor kan vara avskräckande. Men faktum är att bergvärme är den energikälla som oftast ger störst besparingar i längden. Nästan alla...