Solceller i Kungsbacka, ett Steg mot hållbar energi

Solceller i Kungsbacka, ett Steg mot hållbar energi

Solcellsteknologin har gjort stora framsteg under de senaste åren, och allt fler fastighetsägare i Kungsbacka överväger att installera solceller för att minska sina energikostnader och bidra till en mer hållbar energiframtid. Solceller, tillsammans med batterilagring,...

Solceller och bygglov – Vad gäller på Gotland?

Generellt behövs inte bygglov för att montera och installera solceller. Men det finns undantag och det inom ganska många områden. Sett till yta så finns krav på bygglov på relativt stor yta av Gotland. Information om solpaneler och projektering på Gotland finns här....