Vad menas med ”garanterat startbesked”?

Det är vanligt att arkitekter erbjuder ”garanterat startbesked” vilket innebär att de tar ansvar för hela bygglovsprocessen och ser till att kunden verkligen får ett startbesked. Kunden tar fram en skiss och arkitekten skapar konstruktionsritningar samt annat material som behövs för ansökan. Skulle kommunen fråga efter kompletteringar är det samma företag som även besvarar detta. De är med hela vägen – till att kunden får startbesked.

Måste konsulten besöka huset?

Det beror helt på byggnadens komplexitet samt hur mycket jobb som kunden kan genomföra själv. Kan kunden göra skisser som sedan helt och hållet kan ligga till grund för de konstruktionsritningar som skapas är risken mindre att arkitekten behöver komma till byggplatsen. Det viktigaste är däremot att ritningarna blir helt korrekta för att chansen ska öka att bygglov eller andra godkännanden ska kunna ske.

När behövs konstruktionsritningar?

När nybyggnation eller tillbyggnation ska ske inom detaljplanerat område krävs det att kommunen kontaktas och antingen bygglov eller bygganmälan sker. Vilken av dessa två som är aktuell beror på byggnadens storlek och plats. Vid bygglov krävs konstruktionsritningar som tydligt visar hur byggnaden kommer att se ut. Bor man däremot inte inom detaljplanerat område finns inte samma krav på bygglov och därmed inte heller behov av ritningar.

Måste en arkitekt anlitas för konstruktionsritning?

Nej, det finns inte något krav på att en arkitekt måste anlitas när bygglovshandlingar ska skickas in. Det viktiga är att ritningen är så komplett att kommunen kan ta ett beslut. Ska exempelvis en inglasad altan byggas kan det räcka med egna ritningar. Detta förutsatt att man är noga med både storlek, mått, färg och struktur. Vid större byggnationer är det däremot nästan uteslutande arkitekter som gör konstruktionsritningarna. Detta framförallt på grund av dess komplexitet och omfattning. Dessutom är man säkrare på att korrekta ritningar bifogas och att arbetet därmed inte försenas på grund av felaktiga ritningar.

Behövs kontrollansvarig?

Kravet på kontrollansvarig uppstår när större byggnationer ska utföras. Detta gäller även vid större tillbyggnationer. Det enklaste är att anlita ett företag som är kontrollansvariga och priset beror därmed på hur stor omfattning arbetet är. Även här kan man be om offert från flera företag för att hålla nere kostnaden. Detta i likhet med att offerter kan tas in från arkitekter på konstruktionsritningarna.