I syfte att skydda sitt hem och sina tillhörigheter finns en uppsjö produkter att begagna. Vissa av dessa har som huvudsaklig funktion att öka risken för att bli upptäckt. Det handlar om strålkastare larm och kameror. Vid sidan av dessa åtgärder finns sätt att försvåra inbrott. Här tittar man istället på säkerhetsdörrar, fönsterlås, grindar och bevakning. Att installera en säkerhetsdörr är någonting man kan göra utan några som helst andra åtgärder. Det finns några väletablerade företag i Sverige som jobbar med tillverkning av snygga säkerhetsdörrar. Samma tillverkare kan också ordna med installation. En säkerhetsdörr kommer inte att ge skyddet man önskar om den inte också installeras korrekt och utifrån tillverkares riktlinjer.

Här finns ett stort antal snygga säkerhetsdörrar för bostäder.

Funktion och material i säkerhetsdörrar

En säkerhetsdörr är långt ifrån bara en dörr som är beständig mot inbrottsförsök. Det är dessutom någonting som har stor effekt vad gäller ljudisolering. Bor man i flerfamiljshus kan sorl från trapphus lätt ta sig in i bostaden. Likaså kan alla konversationer inne i bostaden tendera att bli offentliga då ytterdörren inte förslår. Här kan säkerhetsdörrar vara en smidig lösning som dessutom ger bättre totalsäkerhet.

Säkerhetsdörr vid brand

Om man skulle hamna i en situation där brand härjar i fastigheten utgör dagens säkerhetsdörrar ett bra skydd. De är utformade för att kunna stå emot eld samtidigt som de minimerar brandgaser som annars kan läcka in i fastighetens utrymmen. Kombinationen innebär att man får ett säkrare hem som är ljudisolerat i högre utsträckning och som även kan fungera som skydd vid eventuell brand!

Det finns nu en rad olika konstruktioner och säkerhetsklassningar gällande dörrar. Tidigare nationella variationer har försvunnit med en gemensam standard inom Europa. Hur dörren ser ut har sällan någonting med funktionen att göra. Det finns nu för tiden säkerhetsdörrar som passar både till moderna och äldre hus. Stommen är ofta densamma för alla säkerhetsdörrar med samma säkerhetsklassning hos en och samma tillverkare. Det är till det yttre dörrarna varierar. Här kan man få såväl målad komposit som ädelträ. Allt för att kunna få snygga säkerhetsdörrar att använda sig av i lägenheten! För villor är det inte samma utmaning att bygga enhetlig känsla. Här kan man välja utifrån smak. I bostäder med flera lägenheter önskas dock ofta en standard för att trapputrymmet skall se enhetligt ut.