Det är inte alltid ett enkelt beslut att välja om man ska installera bergvärme eller inte. Investeringskostnader på upp mot 200 000 kronor kan vara avskräckande. Men faktum är att bergvärme är den energikälla som oftast ger störst besparingar i längden. Nästan alla som investerar i bergvärme återfår alla pengar inom bara några år. Därefter börjar den stora besparingen. Men exakt hur mycket kan man spara in på att byta till bergvärme?

Det beror såklart mycket på vilken den nuvarande energikällan är, men jämfört med vanlig elvärme gör man vanligtvis besparingar på mellan 50 och 80 %. Hur mycket man kan spara beror bland annat på:

  • Husets storlek och energibehov
  • Det geografiska läget
  • Husets förutsättningar att behålla värme

Hur mycket energi ett hushåll har möjlighet att spara beror väldigt mycket på hur stort hushållets energibehov är, men dessutom på om hushållet har ett vattenburet system eller använder radiatorer. Det är oftast hushåll med stora energibehov (runt 34 300 kWh) som tjänar mest på att byta till bergvärme.

Exempel på besparingar för hus med lågt energibehov

Ett hus med lågt energibehov ligger på cirka 24 200 kWh. Har huset golvvärme kan hushållet spara mellan 69 och 79 % (alltså mellan 16 600 till 19 000 kWh per år). Har hushållet däremot radiatorer sparar man något mindre, mellan 64 och 74 %, vilket motsvarar 15 400 till 17 900 kWh per år. Som man tydligt ser tjänar alltså hushåll med vattenburet värmesystem mest på att byta till bergvärme.

Exempel på besparingar för hus med högt energibehov

Vissa hushåll har högre energibehov och använder runt 34 300 kWh per år. Om hushållet har ett vattenburet system görs större besparingar. Vid vattenburet system sparar man mellan 72 och 80 % av energikostnaderna, vilket motsvarar mellan 24 600 och 27 400 kWh per år. Har huset radiatorer som värmesystem blir besparingen istället mellan 67 till 76 % eller 22 900 till 25 900 kWh per år.

Även om en bergvärmeinstallation kostar mycket pengar gör alltså även mindre som större hushåll nästan alltid stora besparingar. Därtill gäller det såklart att även komma ihåg att bergvärme även ökar värdet på ett hushåll, något som kan ge ett högre försäljningspris.