När man renoverar ett hus eller en lägenhet är det viktigt att tänka på ventilationen. Dåliga flöden kan leda till fukt, mögel och dålig inomhusluft. Att installera fläktar är ett effektivt sätt att förbättra luftkvaliteten. Fläktar suger ut gammal luft och ersätter den med frisk luft utifrån. Detta minskar halten av partiklar, gaser och bakterier inomhus. Med bra flöden mår man bättre och risken för fuktskador minskar. Vid större ombyggnader rekommenderas att dra nya ventilationskanaler och installera värmeåtervinning. Men vid mindre renoveringar räcker det ofta med frånluftsfläktar i kök och badrum.

Olika typer av fläktar

Det finns flera olika sorters fläktar för renovering. Frånluftsfläktar suger ut luft, medan tilluftsfläktar blåser in ny luft utifrån. Det går även att få fläktar som gör både och. Köksfläktar är effektiva på att fånga upp matos och fukt från matlagningen. Badrumsfläktar förhindrar kondens och mögel i fuktiga utrymmen. Centralfläktar kopplas till kanalsystem som ventilerar hela huset. Fläktarna finns i olika utföranden beroende på var de ska placeras. Man väljer mellan väggmodeller, fönstermodeller, takmodeller och kanalfläktar.

Placeringen av fläktarna har stor betydelse för ventilationens funktion. De bör installeras så att de effektivt ventilerar ut rymden. I kök är det bra att placera fläktarna högt upp, över spisen. Då fångas matoset upp direkt vid källan. I badrum fungerar det bra med vägg- eller takmodeller. Centralfläktar placeras på vinden eller i speciella fläktrum. Tänk på att placera fläktarna så att det går enkelt att komma åt dem för rengöring och service. Annars riskerar de att sluta fungera optimalt efter några år.

Val av rätt kapacitet

För bra funktion är det viktigt att fläktarna har rätt kapacitet för utrymmet de ska ventilera. En för liten fläkt ger otillräcklig ventilation, medan en överdimensionerad fläkt blir bullrig och slösar energi. Köksfläktar bör ha kapacitet efter hur mycket man lagar mat. För ett normalt hushåll räcker det med 300-400 m3/h. I badrum kan man ha en fläkt på 50-100 m3/h. Tänk på att äldre hus med sämre isolering kräver fläktar med högre kapacitet. Det går att styra fläktarnas varvtal efter behov, så de bara går på max när ventilationen behövs som mest. Det sparar energi utan att ge sämre inomhusmiljö.

För att fläktarna ska fungera optimalt är det viktigt med rätt montering och installation. Annars finns risk för buller, otillräcklig kapacitet eller i värsta fall skador på konstruktionen. Läs noga monteringsanvisningarna som följer med produkten. Kontrollera så att fläkten passar för det tänkta montaget – vägg, tak, fönster eller kanal. Anslut fläktarna till jordat eluttag med rätt ampere. Se till att allt är korrekt kopplat och att luftflödet inte blockeras. Testkör fläkten när installationen är klar.

Underhåll av fläktar

För att fläktarnas prestanda och livslängd ska bli så bra som möjligt är regelbundet underhåll viktigt. En välskött fläkt håller i över 10 år. Rengör fläktarna några gånger per år från smuts och fett som kan påverka luftflödet. Dammsug och torka rent fläkthjulet. Rengör även ventilationskanalerna vid behov. Byt filter i fläktarna regelbundet, minst 1-2 ggr per år. Kontrollera att inte kondensvatten leds fel, eller att värmeelement och motorer överhettas. Byte av trasiga delar kan förlänga fläktens livslängd.