Ventilationssystem är utformade för att styra luftflödet i byggnader. Dessa system säkerställer kort och gott att luften i en byggnad håller en god kvalitet. Detta åstadkommer de genom att ständigt föra in frisk luft i byggnaden och i samma veva föra ut den unkna luften ur densamma. Genom att boka OVK i Stockholm kan du säkerställa att ventilationssystemet fungerar som det ska. När du gör detta säkerställer du att de personer som bor eller arbetar i byggnaden kan fortsätta andas in luft av god kvalitet.

Fastighetsägare behöver enligt lag besikta sina ventilationssystem

Faktum är att du inte enbart bör boka OVK i Stockholm för att du är en välvillig fastighetsägare. Det är faktiskt även ett lagkrav att man som ägare av en fastighet gör detta med jämna mellanrum. Lagkravet kom till år 1990 och syftar till att säkerställa så att luftkvaliteten i såväl offentliga byggnader som i flerfamiljshus är tillräckligt god. Detta för att främja personers hälsa och skapa goda arbetsförhållanden.

Regelbunden OVK i Stockholm säkerställer att ventilationen är god

Som fastighetsägare bör du se till att en aktör som sysslar med OVK i Stockholm regelbundet kontrollerar ventilationssystemen i dina fastigheter. Genom att göra detta kan du bland annat leva upp till de lagkrav som ställs på fastighetsägare. Samtidigt säkerställer du även att dina fastigheter inte skadas av fukt, mögel eller andra problem till följd av undermålig ventilation.

Tänk därför på att:

  • Alla fastighetsägare är ansvariga för att dessa inspektioner utförs.. Fastighetsägare i Sverige har det juridiska ansvaret för att regelbundna kontroller av ventilationssystemen utförs. Kontrollerna ska utföras inom de intervall som gäller inom ramarna för obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Intervallet varierar utifrån vilken typ av byggnad och ventilationssystem det rör sig om. Därmed är det privata och kommersiella fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och andra ägare av fastigheter som bär detta ansvar.
  • I bostadsrättsföreningar är huvudregeln att styrelsen bär ansvaret. I bostadsrättsföreningar är det föreningen och dess styrelse som bär ansvaret för att dessa inspektioner utförs. Detta såvida en viss medlem i föreningen har modifierat ventilationssystemet i sin lägenhet. I sådana fall är det istället ägaren av den aktuella bostadsrätten som är ansvarig för att säkerställa att systemet följer gällande lagar och regler.