Om man är en bostadsrättsförening eller äger en fastighet, till exempel en lägenhet, kontor eller villa, så behöver man byta ut sina fönster med jämna mellanrum. Det kan antingen bero på att det har skett en olycka där ett eller flera fönster gått i sönder, att man renoverar eller bygger om eller så har tiden helt enkelt gjort sitt och fönsterna håller inte samma kvalitet längre. En del väljer att byta ut sina fönster på grund av klimatskäl, och skaffar därför mer energisnåla fönster som är bättre på att stänga inne värme. Då kan man samtidigt spara in lite pengar på att sänka sina energikostnader när elförbrukningen från uppvärmningen sjunker.

Vilken typ av fönster?

När man ska byta fönster så är den första frågan man måste ställa sig vad man hoppas få ut av sina fönster. Vilken typ av fönster man är ute efter beror på var man ska sätta upp dem och vilken funktion man vill att de ska fylla. Det är nämligen skillnad på olika typer av fönster, både vad gäller kvalitén på glaset, hur många glas fönstret består av och på fönstrets storlek och form. Dessa faktorer avgör i slutändan hur mycket det kostar att byta ut sina fönster. Större fönster är till exempel dyrare än små fönster och treglasfönster kostar mer än tvåglasfönster. Om man behöver skräddarsydda mått på sina fönster så drar det också upp priserna. Mer speciella fönster så som takfönster och takkupor är bland de allra dyraste typerna av fönster. En annan faktor som avgör hur mycket ett fönster kostar är vilket u-värde ett fönster har. Ju lägre u-värdet är, desto mer energisparande är det.

Arbetskostnad och pris

Hur mycket det totala priset blir för ett fönsterbyte varierar. När man ska byta sina fönster så brukar man ta hjälp av en certifierad hantverkare. Man kan antingen beställa materialet från sin hantverkare, eller beställa sina fönster på egen hand vilka hantverkaren sedan sätter upp. En hantverkare som byter ut och monterar fönster brukar kosta mellan 450 och 600 kronor per timme, plus arbetsmaterial och kostnaden för fönsterna. Om man använder signal ROT-avdraget så kan man halvera arbetskostnaden för hantverkarens arbete.