När du ska ansöka om ett bygglov för till exempel en planerad ombyggnation på ditt hus, behöver du lämna in bygglovsritningar. Detta gäller oavsett hur litet eller stort projekt du tänkt eller om det avser ett garage eller en tillbyggnad. Ansökan och underlagen lämnar du in till din kommun. Kommunen har också sannolikt rekommendationer för hur dessa ritningar ska utformas eftersom det kan skilja sig mellan olika kommuner. Oavsett själva utformningen är det viktigt att ritningarna är korrekta och utförda på ett fackmannamässigt sätt. Bygglovsritningar är nämligen A och O när du ansöker om bygglov då dessa beskriver vad du tänkt bygga.

På ritningarna ska du kunna märka ut hur byggnaden kommer att se ut, hur den ska utformas och vart den ska placeras på tomten. Det är utifrån dessa ritningar som kommunen också ska kunna godkänna ett bygglov eller ej så det är viktigt att de är tillräckliga, det vill säga skalenliga och tydliga. Att rita dessa ritningar på egen hand med penna och linjal kan därför vara både krångligt och tidsödande. Det finns åtskilliga tips att hitta på nätet även om det är vanligt att kontakta proffs för att få perfekta bygglovsritningar.

Du måste bifoga bygglovsritningar med ansökan

När du ansöker om bygglov finns det några handlingar som du måste bifoga. Dessa är:

  • Själva ansökan för anmälan och bygglov som du oftast finner direkt på kommunens respektive hemsida.
  • Bygglovsritningar i skala 1:100.
  • Situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 där bland annat tomtgränsen ska vara utmärkt. Denna görs på en så kallad nybyggnadskarta som du kan erhålla från kommunen.

För vissa specifika byggprojekt kan du även behöva även inkomma med andra detaljritningar. Det kan också behövas, eller i vissa fall krävas, annat kompletterande material till bedömningen såsom särskilda bilagor och illustrationer.

Anlita en professionell firma som hjälper dig med dina bygglovsritningar

Om du känner dig osäker med hur de ritningar som behövs ska se ut, kan du med fördel anlita en professionell firma som sysslar med detta dagligen. Då får du proffsig hjälp och ökar också dina möjligheter att få ett bygglov beviljat. Processen kring bygglov och bygglovsritningar går därmed sannolikt också både snabbare och smidigare än om du ska göra det själv.