Kamerabevakning är inget nytt fenomen. Företag har använt sig av säkerhetskameror i sin bevakning under många års tid. De flesta av oss är bekanta med de traditionella övervakningskameror som bland annat kan ses i butiker och på vissa allmänna platser. Men tekniken har utvecklats mycket under de senaste åren och det finns därmed en pletora av möjligheter och alternativ att välja mellan på marknaden idag.

Men varför bör man som företagare ens överväga att investera i kamerabevakning? Är det inte att kasta pengar i sjön att göra detta? Ska det verkligen vara nödvändigt? Räcker det inte gott med ett gammalt hederligt larmsystem?

Faktum är att ett övervakningssystem med kamerabevakning fyller en väldigt viktig funktion i säkerheten kring ett företag. Här förklarar vi varför!

Dessa företag bör överväga kamerabevakning som säkerhetsåtgärd

Det finns flera olika slags företag och verksamheter som kan gynnas av att investera i kamerabevakning:

  • Butiker och andra handelsföretag
  • Barer, caféer och restauranger
  • Byggföretag, industriföretag och verkstadsföretag
  • Tjänsteföretag med kontorslokaler
  • Lantbrukare och gårdar

Även andra slags verksamheter kan med fördel stärka sin säkerhet genom att bevaka sina lokaler med övervakningskameror.

Kameraövervakning leder till fler uppklarade brott

Brottsförebyggande rådet (Brå) är den instans som ansvarar för att ta fram statistik över begångna brott i Sverige. Enligt deras statistik drabbades år 2016 inte mindre än 27 000 företag av inbrott. Och 2019 skedde hela 43 400 butiksstölder. Dessutom är stölder från byggarbetsplatser en het potatis inom byggbranschen. Enligt Brå gjordes 5 835 anmälningar om inbrott under 2020, vilket är en ökning med nästan 3 % sedan året dessförinnan.

Det värsta med denna typ av brottslighet är att tyvärr alltför få sådana här brott klaras upp. I de fall där det finns vittnen till brottet är dock graden av uppklarande högre. Därför är det viktigt för företag att investera i kamerabevakning. För när din fastighet och dina lokaler bevakas med övervakningskameror finns det alltid ett vittne närvarande. Detta gör att det blir mindre lockande för inbrottstjuvar att angripa ditt företag. Och om ett brott ändå skulle ske är det högre sannolikhet att det uppklaras tack vare övervakningsfilmen.