Här i Sverige har vi ett regelverk kring byggnadsförvaltning som är utformat för att säkerställa energieffektiviteten och luftkvaliteten inomhus. Två viktiga aspekter av detta ramverk är det dokument som vi kallar för energideklaration samt den obligatoriska ventilationskontrollen, vanligtvis kallad OVK-besiktning. Även om dessa två inspektioner tjänar olika syften finns det samtidigt ett symbiotiskt förhållande mellan dem. Därmed är det ofta möjligt att utföra dem samtidigt.

Fördelarna med att kombinera en energideklaration med en OVK-besiktning

Fördelarna med att schemalägga en OVK-besiktning så att den sammanfaller med framtagandet av en energideklaration har flera fördelar:

  • Processen strömlinjeformas. Genom att låta de båda inspektionerna utföras samtidigt effektiviserar du administrationen och logistiken. Denna samkörning minskar den tid som läggs på att samordna besök, vilket gör den övergripande processen mer effektiv för dig som byggnadsägare eller förvaltare.
  • Mer kostnadseffektivt. En annan fördel med att göra en energideklaration och en OVK-besiktning samtidigt är att detta kan skapa en synergi i form av minskade kostnader. Eftersom experter för båda ändamålen finns på plats kan det finnas möjlighet att få till stånd ett kombinerat tjänstepaket. Detta gäller inte minst om bägge inspektionerna utförs av ett och samma företag. Därmed uppnås en kostnadseffektivitet och den ekonomiska bördan av besiktningarna minskar.
  • Holistisk förståelse. Resultatet av en OVK-besiktning kan påverka energideklarationen och vice versa. Till exempel kan en dåligt ventilerad byggnad även ha en ineffektiv energianvändning. Genom att samtidigt utvärdera bägge dessa aspekter får man en mer heltäckande bild av en byggnads skick och effektivitet.
  • Förenklad dokumentation. Båda inspektionerna kräver att dokumentation upprättas och inlämnas till tillsynsmyndigheterna. Genom att genomföra båda besiktningarna samtidigt förenklar man denna process och säkerställer att allt nödvändigt pappersarbete utförs på ett korrekt och konsekvent sätt.

Att tänka på

Om du är intresserad av att få tillstånd en gemensam inspektion bör du se till att:

  • Ta in en kombinerad offert. Efterfråga ett paketerbjudande för de båda inspektionerna.
  • Samordna tidpunkten. Planera så att båda besiktningarna äger rum samma dag för att minimera störningarna.
  • Förbered relevanta dokument. Varje inspektion kräver specifik dokumentation. Se till att alla nödvändiga papper finns tillgängliga för båda inspektionerna.