Att ha en eldstad i hemmet är både mysigt och funktionellt. Men se alltid till säkerheten först. Både vid installation, hantering och regelbundet underhåll.

Installera på ett korrekt sätt

En installation av en eldstad kräver bygglov. Börja därför med att fylla i en bygglovsansökan till din hemkommun. Detta innan arbetet påbörjas. Det är sedan mycket viktigt att installationen av eldstaden blir helt korrekt eftersom risken för brand annars kan öka avsevärt. Det är även ditt ansvar att eventuella kontroller är utförda innan eldstaden börjar användas. I detta fall kan företag inom sotning kontaktas vilka är väl insatta i frågan.

Eldning på ett korrekt sätt

Ha en plåt eller liknande eldsäkert material precis framför eldstaden. Elda sedan med ”lagom stora” vedbitar. Det brukar framgå i instruktionerna hur mycket ved som förväntas gå åt under en timme. När sot och kol tas ut ska det läggas i en eldsäker låda/hink. Lägg på ett lock och låt den stå länge innan det hälls ut i naturen.

Sotning och kontroll – på rätt sätt

Sotning och kontroll av eldstäder behöver ske med fasta intervaller. Dessa kontroller får enbart genomföras av personer med rätt kompetens. Det är visserligen möjligt att utföra lagstadgade sotningskontrollen själv men då behöver man bevisa att man besitter rätt kompetens för kommunen. Vid sotningstillfället ses anläggningen över samtidigt som beläggningar tas bort som i längden annars skulle kunna skapa en brandfara. De flesta sotningsföretag kan ha kontroll över när sotning ska ske. Vid önskemål kan de alltså lägga in i deras system att en kund ska kontaktas med viss regelbundenhet. Men det är alltid fastighetsägaren som slutligen är ansvarig. I”Frågor och Svar” på en webbplats från Eld & Ventilation anges att eldstäder kan ”sotas en gång per år” men att de beror på hur ofta den används. Används den sällan kan man skjuta på sotningstillfällena till vart tredje år. Detta kan lättast avgöras av den sotare som kommer ut och genomför sotningen.

Kommunen styr

Det är kommunen som avgör hur ofta sotning behöver ske, vilka som har rätten att utföra det samt vad det ska kosta. Vid frågor kring sotning och eventuella krav på detta kan alltså kommunen kontaktas. Kom ihåg att reglerna alltså kan skilja något mellan olika kommuner. Detta är då gällande den lagstadgade sotningen men inte andra sotningsuppdrag.