När det kommer till att välja en elleverantör kan det stora utbudet av olika avtalstyper vara överväldigande för den genomsnittliga konsumenten. Webbplatser som jämför elavtal presenterar ofta olika avtalsalternativ. Men det är viktigt att du förstår nyanserna i de olika alternativen. Denna artikel hjälper dig att få en ökad förståelse för dessa, och du kan även surfa in på sajten Elmarknad för att lära dig mer.

3 avtalstyper för el som du kan jämföra på sajten Elmarknad

Dessa är de tre vanligaste avtalstyperna som du kan jämföra på sajten Elmarknad:

  • Avtal med fast pris. Ett fastprisavtal säkerställer att det pris du betalar för din el förblir detsamma under hela avtalets löptid. En fördel med detta är en ökad förutsägbarhet – ditt elpris kommer inte att variera i takt med förhållandena på elmarknaden. Det blir också enklare att budgetera för dina månatliga utgifter när du redan på förhand känner till denna kostnad. Nackdelen är att priset potentiellt sett är lite högre. Till exempel kan elpriset på marknaden sjunka samtidigt som ditt elpris förblir detsamma.
  • Avtal med rörligt pris. Om du istället tecknar ett elavtal med ett rörligt pris förändras det pris som du betalar för din el utifrån marknadsförhållandena. Detta har fördelen att du potentiellt sett kan spara pengar i takt med att elpriset på marknaden sjunker. Vanligtvis är också flexibiliteten lite större – om du inte har någon bindningstid för ditt avtal kan du när som helst byta elavtal utan att detta får konsekvenser. Nackdelen med ett rörligt elpris är att ditt pris kan skjuta i höjden om spotpriset på el gör detsamma. Det kan också bli svårare att budgetera hur mycket den månatliga kostnaden för el är, då elpriset fluktuerar över tid.
  • Avtal med timpris. Ett tredje alternativ som finns tillgängligt är elavtal med timpris. Dessa avtal har priser som varierar beroende på när på dygnet elen används. Det finns därmed tider då priset är högre och andra tider då priset är lägre. Fördelen med denna modell är att du kan spara pengar genom att förbruka merparten av din el när elpriset är lägre. Nackdelen är att detta kan vara komplext och kräver en mer aktiv hantering av elanvändningen från din sida.