Om du står på säljsidan i bostadsmarknaden och vill kunna avyttra din fastighet bör du vara en skicklig förhandlare. Detta för att kunna förhandla dig till ett lägre arvode i en förhandling med din fastighetsmäklare. Men du kan också ta genvägen att använda en tjänst där du hittar alla mäklare i ditt område. När du använder en sådan tjänst sparar du en hel del tid och gör i slutändan även en rent ekonomisk besparing.

Se vad andra har betalat i mäklararvode och använd detta till din fördel

Genom att bara förhandla ner din fastighetsmäklares arvode någon procent kan du spara tiotusentals kronor i samband med försäljningen av din bostad. Därför är det utan tvekan värt att försöka göra detta. Men för att vara framgångsrik i en sådan förhandling behöver du samla in lite data om marknaden och sätta dig själv i en bättre sits att förhandla. Till exempel bör du ta reda på vad som är ett rimligt mäklararvode i Göteborg om det är i denna stad du ska sälja en bostad.

När du använder jämförelsetjänster som inriktar sig på mäklararvoden kan du även se vad andra har betalat i mäklararvode. Även denna information är naturligtvis viktig att samla in då den ger dig ytterligare hävstång i förhandlingen med din mäklare. Och ju mer relevant data du har tillgång till desto mer ammunition har du att fyra av mot fastighetsmäklaren när ni förhandlar.

Så kan en tjänst där du hittar alla mäklare vara till din hjälp

En tjänst där du hittar alla mäklare är till stor hjälp när du vill förhandla dig till lite bättre villkor med din mäklare. Detta på följande sätt:

  • Du kan enkelt se vad andra har betalat i mäklararvode och använda denna information till din fördel.
  • Du finner via dessa sajter information om vad som är ett genomsnittligt mäklararvode i Göteborg och i andra städer i Sverige.
  • Ju mer information du kan samla in om bostadsmarknaden och mäklararvoden desto bättre förhandlingsläge får du.
  • Om du inte vill förhandla om arvodet med din fastighetsmäklare kan du välja en aktör som redan från början tar ett lite lägre arvode.