Fårstaket finns i många olika utföranden. Ett fårstaket installeras ofta i ojämn terräng och därför är stolparna av vikt. Beroende på om ditt fårstaket ska vara temporärt eller permanent så kan du tänka på lite olika saker gällande stolpar och stängsel. Ett fårstaket bör vara minst 80 centimeter högt om du använder el i toppen av staketet. Ett elstängsel för får kan till exempel ha plaststolpar och galvaniserade stolpspetsar, något som är bra om marken där fåren ska gå är ojämn till sin natur. Om fåren ska undvika att ta sig igenom staketet bör ett fårstaket ha tre trådar med ett avstånd av 20, 40 och 80 centimeter. Då undviker du att fåren tar sig ut och försvinner.

Stolparna i fokus

Stolparna är viktiga för ett staket av god kvalité. Det finns stolpar som är gjorda i tryckimpregnerat trä eller i metall, plast, fjäderstål eller glasfiber. Vilken typ av stolpe du bör välja beror på vilka typ av djur du vill bygga stängsel kring samt hur länge stängslet ska hålla. Om dina stolpar är i trä så går dem bland annat att få i åttakantig form. Att en stolpe har många sidor är bra eftersom det då är enkelt att fästa slanor eller isolatorer på stängselstolpen. En annan fördel med stolpar av trä är att de har minimal miljöpåverkan och om träet är av god kvalité, väl impregnerat och om de har installerats enligt tillverkarens rekommendationer så ska de hålla i många år innan det går röta i träet.

Tillfälligt staket eller permanent fårstaket

Som sagt är det viktigt att veta om du vill att ditt fårstaket ska vara tillfälligt eller permanent. Om du bygger något tillfälligt vill du ha stolpar som är enkla att flytta eller packa ihop. Stolpar i plast eller glasfiber är bra vid ett temporärt fårstaket eftersom delarna ofta är lätta att installera och smidiga att transportera och förvara. Men särskilt viktigt att tänka på när det kommer till stabiliteten av ett permanent staket är att hörnen bör vara rejäla och stolparna gärna något längre än de andra eftersom hörnen är oftast den del av staketet som utsätts för högst påfrestning.