Gummi används inom många olika områden, en mycket känd produkt som tillverkas i gummi är däck av olika slag. Gummi finns naturligt i ett träd men det kan även framställas i en fabrik.

Gummi tillhör en grupp ämnen som kallas elaster och som namnet antyder är det material som har elastiska egenskaper. Gummi har många andra egenskaper och har många olika användningsområden som material. Gummi håller under lång tid, tål hårda förhållanden som till exempel temperaturskillnader och UV-strålning från solen. Gummi är även isolerande, väger inte så mycket och är dränerande. Gummi kan binda mot olika material och är ett väldigt användbart material som många använder. Gummi finns bland annat i däck av olika slag, i hårband, leksaker, vibrationsdämpare, kondomer, slangar och i gasmasker. Många produkter som har gummi i sig har ett namn som anspelar på det, tänk till exempel på gummistövlar, gummisnoddar, radergummi och gummilister. Gummi är ett mycket populärt material som kan användas till en mängd olika produkter. Kontakta en gummitillverkare för att få veta mer om gummi och om det kan användas i framställningen av det du vill tillverka.

Från ett träd eller syntetisk framställning

Gummi kan komma från ett träd som heter gummiträd, men det kan även framställas industriellt och kallas då syntetiskt gummi. När man framställer gummi tillsätter man olika ämnen för att gummit ska få just de egenskaper som behövs. För att gummit ska gå att forma och vara stabilt och hålla länge så måste det vulkaniseras. Denna process görs med hjälp av svavel, därav namnet. Gummi finns naturligt i ett träd som heter Para-gummiträdet. Det hittades på 1700-talet då man utvann latex eller gummi från gummiträd som har sitt ursprung i Sydamerika. Under 1800-talet så började en britt vid namn Henry Wickham att plantera gummiträd i England och senare så skickades träden ut till många andra platser i världen, bland annat de brittiska kolonierna. Idag är Malaysia världen största gummiproducent men det naturliga gummits betydelse har minskat sedan det blev enklare att framställa gummi på konstgjord väg. Idag har naturgummit störst betydelse i länder i Sydostasien och i Indien där man fortfarande handlar med det.