Vid laddning av elbil sker detta säkrast och stabilast med en laddbox. En del av dessa kan köpas med lastbalansering. Hur fungerar lastbalansering och vilka fördelar finns?

Belastning på huvudsäkringen

När en laddbox monteras vid en bostad kräver de i regel en huvudsäkring som är minst på 16A. Huvudsäkringen på bostäder brukar vara mellan 16A och 25A och vid för hög belastning kommer säkringen att lösas ut. Det är detta problem som undviks med lastbalansering.

Hur fungerar lastbalansering?

En laddbox som har lastbalansering kommer att balansera belastningen på säkringen utifrån annan belastning. Det innebär exempelvis att om hushållet skapar hög belastning kommer laddboxen att ha låg belastning. Under natten, när det mesta är avstängt i hemmet, kommer det öka på laddboxen. Eftersom den hela tiden känner av total belastning resulterar det att säkringen inte blir överbelastad. Laddboxen kommer alltid att prioritera hemmet och därmed bara ladda bilen utifrån det överskott som finns tillgängligt.

  • Långsam laddning – När flera hushållsmaskiner är igång
  • Snabb laddning – När hushållets förbrukning är låg

Det korta svaret på frågan, hur fungerar lastbalansering, är alltså att laddboxen balanserar belastningen på säkringen.

Vad är fördelen?

Om laddbox med lastbalansering behövs, eller inte, beror på flera faktorer. Framförallt handlar det om när bilen förväntas laddas och om elnätet önskas maximeras. Med denna funktion utnyttjas maximal belastning över dygnets alla timmar och maximerar därmed effekten. Den som däremot inte har lika bråttom att ladda bilen kan även hitta andra alternativ.

Svårt att veta…

Även om utbudet av elbilar växer är det fortfarande bensin och diesel som dominerar i Sverige. De flesta som köper en elbil gör detta för första gången i livet – något som inte kan sägas om bensinbilarna. Med många nya tekniska detaljer att lära sig är det väldigt få konsumenter som är helt insatt i olika laddningslösningar och vad man bör tänka på i val av elbil och laddningsalternativ. Enklast är att besöka en återförsäljare av bilar/laddningsenheter för att få tips om vad man bör tänka på utifrån de egna behoven. Flera elbolag och återförsäljare av laddningsenheter har även tydlig information på deras hemsidor. Det är även vanligt att broschyrer och informationskataloger kan laddas hem direkt från deras hemsidor.

Källa: Artikeln ”Hur fungerar lastbalansering?” på Clasfixare.se