Kan en lägenhetsinnehavare förvänta sig högre hyra efter ett stambyte? Både ja och nej. Dessutom är det skillnad på om det handlar om en bostadsrätt eller hyresrätt.

Vem betalar för stambyte?

När stambyte behöver ske på en hyresrätt är det fastighetsägaren som ska bekosta detta. De flesta hyresrätter ägs av stora fastighetsbolag och de har generellt planlagt större renoveringar långt i förväg. Eftersom byte av stammar ses som ordinarie underhåll och renovering är det inget som kan ligga till grund för en höjd hyra. Detta på samma sätt som regelbunden omtapetsering eller lagning av fönster inte kan höja hyran.

Enda gången som fastighetsägaren får höja hyran är efter hyresförhandlingar och en av punkterna som då tas med i beräkningen är ”höjd standard”. Vid ett stambyte behöver samtliga våtrum rivas ut och efter att rören har bytts ut byggs våtrummen upp igen. Det är ett passande tillfälle att se över standarden på badrum, dusch m.m. Det är alltså mycket vanligt att fastighetsägaren passar på att förbättra dessa rum när det ändå ska rivas och byggas upp igen. Därmed uppstår en standardhöjning och en högre hyra kan tas ut. Det är alltså i realitet högre standard som ligger bakom högre hyra – men indirekt det stambyte som sker.

  • Byte av stammar är ordinarie underhåll
  • Högre avgift får enbart tas ut vid högre standard

När stambyte behöver ske på bostadsrätt är det föreningen som bekostar renoveringen. I en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar för bostaden och föreningen står generellt för det som ”inte syns”. Med andra ord stammar, rör och ledningar bakom väggarna.

För de flesta föreningar betyder ett stambyte en högre månadsavgift. Renoveringen kostar ungefär 200 000 – 300 000 kronor per lägenhet och en bostadsrättsförening med 100 lägenheter behöver därmed betala mellan 20 – 30 miljoner. För att kunna bekosta denna stora renovering belånas bostäderna och den högre räntekostnaden bekostas generellt av högre månadsavgift. Det är helt enkelt så stor kostnad är ytterst få föreningar har råd att göra renoveringen utan att deras lån höjs avsevärt.

Eftersom det är föreningen som helt och hållet är ansvarig för sin ekonomi finns inget krav på standardhöjning (som på hyresrätt). Styrelsen har juridisk rätt att höja månadsavgiften om de anser att detta krävs för att få ihop föreningens ekonomi. Det vanligaste är att detta sker i samband med en årsstämma.

  • Föreningen har ansvar för sin ekonomi
  • Byte av stammar innebär generellt högre lånekostnader