Lätt att få jobb om du utbildar dig till rörmokare

Less på att inte vara eftertraktad på arbetsmarknaden? Utbilda dig inom ett hantverksyrke och du kommer snart bli starkt efterfrågad. Det råder exempelvis brist på rörmokare, snickare och elektriker över hela Sverige. I Stockholm är bristen så stor inom vissa yrkesområden att det kan vara svårt att få tag på hjälp med kort varsel.

Utbildningsföretaget Lernia skriver på deras hemsida att en person som är utbildad VVS-montör (korrekta namnet för rörmokare) kommer att bli ”eftertraktad på arbetsmarknaden”. Företaget har utbildningar inom flera områden och inte minst inom så kallade bristyrken. Med bristyrke menas att man har mycket goda chanser att få jobb efter färdiga studier.

Här är det störst brist

I en sammanställning av Arbetsförmedlingen, från 2019, anges att rörmokare är ett bristyrke i vissa delar av landet – men inte hela. Framförallt är det brist i stora eller mellanstora städer och områden. Det gäller exempelvis Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Jönköping. Det anses däremot inte vara bristyrke i exempelvis Norrbotten, Västernorrland, Västmanland och Jämtland. Har du inget emot att flytta så kommer du till största sannolikhet få jobb som rörmokare bara du har rätt utbildning. Med rätt kompetens och en lärlingsutbildning i ryggen är anställningen inte långt borta.

Utbildningsvägar

Exempel på utbildning i Stockholm
Det finns flera utbildningsföretag som erbjuder vuxna att utbilda sig till rörmokare i Stockholm, Lernia är ett. Deras utbildning i Stockholm sträcker sig över 64 veckor och är på 1650 poäng. Bland de kurser som ingår finns Matematik 1A, Sanitetsteknik 1 och VVS-teknik. Eftersom det är en gymnasial vuxenutbildning finns inget ålderskrav. Man kan börja på Komvux från 1 juli det år man fyller 20. I annat fall finns möjlighet att söka sig till gymnasiet och lära sig yrket denna väg.

Kan söka lärlingsjobb direkt
Har du gymnasieutbildning (via gymnasium eller Komvux) är nästa steg att söka lärlingsjobb. Det betyder alltså att utbildningen är yrkesförberedande. Under lärlingsperioden får man en betydligt lägre lön än vad en rörmokare generellt får. Lägstalönen för lärling är ca 8500 kr. Men man ska se detta som ”betald utbildning” snarare än ett jobb.

En utbildning som även brukar öppna upp för en anställning när lärlingsperioden är slut. Det finns visserligen inte krav att företaget man är lärling hos ska anställa men det händer förhållandevis ofta.