Gaslarm är viktiga verktyg som används för att göra oss människor uppmärksamma på förekomsten av farliga gaser. Därför bör dessa användas på såväl arbetsplatser som i bostäder och på andra platser där vi människor vistas. Det finns i grund och botten två olika varianter: dels de portabla och dels de stationära. I denna artikel jämför vi dessa för att hjälpa dig att ta reda på vilken typ som bäst matchar ditt behov!

För- och nackdelarna med portabla gaslarm

Portabla gaslarm är handhållna, kompakta enheter som är mer flexibla och flyttbara än sina stationära motsvarigheter.

Fördelarna med dem är att de är:

  • Flexibla och flyttbara. Precis som du säkert redan har listat ut kan dessa enheter bäras med överallt. Denna flyttbarhet är särskilt användbar när det kommer till större industrianläggningar och andra platser där man vill kunna förflytta enheten och testa flera olika platser.
  • Enkla att använda. Dessa enheter är vanligtvis enkla att använda. Generellt sett kräver inte gränssnittet någon omfattande utbildning.
  • Användbara för en viss användare. En enskild användare kan använda det portabla gaslarmet nära sig för att meddelas om farliga gaser upptäcks.

Nackdelarna med dem är att de:

  • Har ett begränsat detektionsområde. De portabla enheterna kan endast analysera gaskoncentrationer i sin omedelbara närhet. Därmed har de ett begränsat detektionsområde och är inte lika effektiva på större eller mer öppna ytor.
  • Är beroende av batteritiden. En annan potentiell nackdel med dessa enheter är att de är batteridrivna. Därmed finns det en risk för att batteriet dör och därmed utsätter användaren för en säkerhetsrisk.

För- och nackdelarna med den stationära varianten

Stationära gaslarm installeras på en viss plats och övervakar kontinuerligt nivåerna av gas i området. De främsta fördelarna med denna stationära variant är just den kontinuerliga övervakningen och att enheten har ett stort detektionsområde. Ofta kan flera enheter användas i ett nätverk för att täcka ett väldigt stort område.

De potentiella nackdelarna är att dessa enheter vanligtvis kostar mer att köpa in och installera. De kan också kräva ett regelbundet underhåll för att säkerställa att de fortsätter att fungera optimalt. Dessutom kan de alltså inte flyttas till olika platser.