Att slipa golv är en konst som många drar sig för att ge sig i kast med på egen hand. Det finns goda argument för att överlåta golvslipningen till professionella hantverkare. Å ena sidan handlar det om att man saknar de maskiner som krävs för uppdraget. Samtidigt räcker det inte med ordentliga golvslipningsmaskiner för att jobbet skall bli rätt utfört. Det är stor erfarenhet och yrkeskompetens som ligger bakom ett riktigt bra resultat! För att komma i kontakt med utförare av golvslipning i Malmö rekommenderas ett besök på länken här bredvid.

Golvslipning för parkett

Det finns ett flertal material som används till golv. Trä och laminat är vanligt förekommande men det är inte heller ovanligt med betong eller natursten. Bland träbaserade golv utmärker sig parkettgolv när det kommer till golvslipning. I synnerhet när det gäller fiskbensparkett eller andra klassiska former. Till skillnad från stavparkett behöver man ta stor hänsyn till det mönster som lagts. En felaktig golvslipning kan framhäva avvikelser och äventyra helhetsintrycket ordentligt. Att korrigera eventuella ojämnheter kan också innebära en större utmaning när det finns ett strikt mönster att utgå ifrån. Vid bokning av golvslipning i Malmö eller någon annan större stad, kan man ofta hitta företag med expertkompetens vad gäller vissa golvtyper.

Att utföra en golvslipning kan många gånger innebära visst oljud samt stora mängder damm. Under senare tid har det dock kommit tekniker för golvslipning som innebär att man kan eliminera slipdammet. På så vis minimerar man även det efterarbete som krävs för ett toppresultat. När det gäller parkettgolv är vattenbaserat lack att föredra som efterbehandling. Det fanns tidigare lack med starkare lösningsmedel vilka nu inte är i bruk. Starkare tvåkomponentslack kan i vissa fall användas för hårdare golv. Detta ger bättre slitstyrka och håller borta fukt bättre. Har man ett golv av mjukare träslag kan man dock med fördel titta på alternativ till detta. Ett hårt lack kan spricka i takt med att golvet rör sig.

Slipa betong

I källare och offentliga lokaler är det inte ovanligt med betonggolv. Dessa är slitastarka och tål det mesta. Över tid kan de dock bli porösa och ta skada. I synnerhet gäller detta om man använder starka kemikalier i lokalen. Att slipa betonggolv är inte konstigare än att vårda sina golv inne i bostaden. Efterbehandlingen kan se annorlunda ut beroende på vad för behov som finns att utgå ifrån. Genom kontakt med firmor inom golvslipning i Malmö kan man få svar på det mesta som rör slipning och hållfasthet.