Valet av fönster kan vara ett av de viktigare beslut som tas när man skall förnya hemmet på något vis. Det går att göra stor skillnad både vad gäller trivsel och energiförbrukning. Har man i dagsläget gamla tvåglasfönster kan man räkna med att en hel del energi flyr ut genom små sprickor och glipor. Vad det betyder i förlängningen är att man behöver bekosta uppvärmning som i nästa stund försvinner utan att göra någon nytta. Sett till en hel vinter kan det röra sig om en hel del energi som försvinner ur huset på detta sätt och bättre fönster gör skillnad! Även om detta är ett faktum, och någonting många villaägare känner till, skall man inte endast titta på funktion utan också på skönhet! I vilket fall om man vill följa några av de råd som ges i frågor som rör heminredning. De fönster man väljer skall sedan också ramas in för bäst resultat. Här är natursten kanske det bästa valet!

Att nämna sten som det bästa alternativet kan tyckas svårsmält. Dock är det inte ett grundlöst råd! Natursten som material i fönsterbänkar kan försvaras på en rad sätt. Inte minst för att det skänker en naturligt orienterad känsla till hemmet. Därtill är det få som lyckas slita ut en skiva av solid granit. Chansen att fönsterbänken håller längre än fodret runt fönstret är stor.

Färger och nyanser

Tycker man om att jobba med olika färgskalor kan man hitta en hel del intressant i naturmaterial. Den röda graniten kan många gånger komplettera eller kontrastera mot annan färg i rummet. Likaså kan en svart fönsterbänk i skiffer göra hemmet mer dramatiskt och intressant. Många av de material som används i fönsterbänkar är ganska neutrala och följer en gråskala. Man kan dock känna till att det ofta finns några drag av andra pigment även i stenen. Det går således bra att experimentera med många färger i rummet utan att bänken i sten avviker.

Man kan beställa en rad olika stenmaterial från företag i Sverige. I och med att sten är ett material som få behärskar arbeta med, kommer de i allmänhet i kapade längder och med fasta mått. Vill man beställa en sådan bänk bör man vara noga i mätningen och hellre hålla sig till någon millimeter under snarare än över det exakta måttet som används.