Med gamla och trasiga fönster får bostaden ett sämre utseende – och högre kostnad för uppvärmning. Om de kan renoveras eller om ett totalt byte behöver ske beror på skicket. Nedanstående yrkesgrupper i Uppsala kan kontaktas om ett fönsterbyte behövs.

Snickaren

En snickare ska ha den kompetens som krävs för att montera ett fönster. Kanske står det redan ett par kompletta fönster i sommarstugan som kan användas när de gamla och trasiga ska bytas ut. I detta fall är det lämpligt att anlita snickare.

Fördelen med att anlita en snickare är att snickaren även kan anlitas för fler renoveringsmoment i hemmet. Utöver ett enstaka fönsterbyte kan exempelvis fasaden renoveras och dörren bytas ut. Att få hjälp med allt från samma företag är generellt enklare än att ha kontakt med många.

Fönsterbyggare/Fönsterbytare

De företag i Uppsala som har allra mest erfarenhet och kunskap om fönster är så kallade ”fönsterbyggare” eller ”fönsterbytare”. Med andra ord företag som enbart är specialiserade på renovering och byten av fönster. Företagen kan allt från montörer till maskinförare för att kunna ta alla möjliga (och omöjliga) uppdrag.

Fördelen med att anlita ett sådant företag är framförallt kompetensen. Ska ett fönsterbyte ske på en mycket gammal bostad eller behöver fönstret specialtillverkas utifrån unika behov? Sök i så fall upp en fönsterbyggare i Uppsala. Krävs spetskompetens är det denna yrkesgrupp som ska anlitas.

Återförsäljarna

De flesta stora återförsäljare av fönster i Uppsala kan även erbjuda hjälp med fönsterbyte. Antingen har de egna montörer som utför arbetet eller så har de samarbete med lokala snickare som därmed monterar efter att fönstren köpts in.

Fördelen med att boka hjälp med fönsterbyte hos återförsäljaren av fönster är att ett paketpris ofta kan erbjudas. Det blir alltså billigare att både köpa fönster och montering från samma företag än att köpa det från två separata företag.

Fönsterbyte inom Uppsala – Checklista

  • Offerter
    Har du tagit in offerter från flera olika företag? Det är dumt att betala för mycket…
  • Råd och tips
    Har du bett om råd från flera olika företag i Uppsala? Förlita dig inte enbart på vad ett enda företag säger. Får du liknande råd från flera företag bör det även vara det bästa.
  • ROT
    Fönsterbyte omfattas av ROT-avdraget. Kom ihåg att kontrollera att du har kvar avdrag att göra innan arbetet beställs. Kanske är det bättre att vänta till kommande kalenderår?