Stockholms Elbolag är ett företag som jobbar för att sälja miljösnäll el till bra priser. En tjänst som de erbjuder är ”samfaktura”, vilket innebär att du enbart får en faktura från dem. Detta istället för att få två olika fakturor, där en är från nätleverantören, och en är från elhandlaren.

Samma faktura till flera olika fastigheter med Stockholms elbolag

Något som gör företaget unikt är att man kan få allt på en faktura. Det innebär inte bara att en faktura från näthandeln och en från nätleverantören slås ihop – utan flera av dem. Det vill säga att även om du har flera fastigheter som du betalar för, så kan du alltså få enbart en faktura att betala. Det här är unikt för Stockholms Elbolag och kan minska det administrativa arbetet markant för den som har många fastigheter.

Övriga punkter som kännetecknar bolaget

Stockholms Elbolag utmärker sig på fler sätt än att erbjuda samfaktura. Till exempel:

  • 100 % miljösnäll el. Stockholms Elbolag ska vara miljövänliga. De använder bara energi från förnyelsebara källor och skriver på sin hemsida att de vill ”visa vägen” till en miljövänlig framtid.
  • Tre olika abonnemang att välja mellan. Elbolaget erbjuder tre olika abonnemang, där ett är kombi, ett är rörligt och ett är fast. På deras hemsida finns överskådlig information om vad som kan passa just dig. Till exempel rankas Premium Fastpris som det tryggaste (men inte det mest prisvärda). Premium Garanti, som är ett kombiavtal, rankas som lite mer riskfyllt men relativt tryggt.

Vilka är de?

Stockholms elbolag beskriver som ett ”helsvenskt” och ”oberoende elbolag” med kontor i Skåne och Stockholm. Det är värt att nämna att de alltså inte producerar el själva och därför inte har något intresse av att elnätspriserna ska stiga. De hävdar att de lever på kundens lojalitet och att kunden aktivt väljer dem som leverantör.

Vidare skriver de att de tänker annorlunda för att kunna vara konkurrenskraftiga. För att uppnå det är de flexibla och inkännande mot kunderna. Det övergripande målet är att ha den bästa kundsupporten elmarknaden.

Något som gör dem unika är just samfaktureringen (allt på en faktura, oavsett antal anläggningar samt oberoende av var i landet man bor), som de skriver är mycket uppskattat bland kunderna.