Då man bygger en sandlåda till sitt barn behöver denna självklart fyllas med sand. Det är viktigt att sanden är så kallad sandlådesand för att den ska fungera på bästa sätt. Sandlådesand kan kallas många olika saker, såsom leksand, baksand och dagissand men allt detta är egentligen olika namn på samma sak. Det finns många fördelar med att låta sina barn leka i sandlåda:

  • Kreativiteten formas – Genom att leka med sandlådesand kan barnet ge fysiska uttryck för sina fantasier vilket både formar och främjar kreativitet.
  • Barnet leker utomhus – Att låta sina barn leka i sandlåda är ett bra sätt att se till att de kommer ut och får frisk luft.
  • Sociala perspektiv formas – Ofta leker barn tillsammans i sandlådor och kommunicerar genom former och gester. Det är ett bra sätt att låta yngre barn forma sociala relationer och lära sig samarbeta.

Formbar sand

Sandlådesand är finkornig och formbar, och kan med hjälp av vatten hållas ihop för att skapa olika former. Det är just detta som är det fina med sandlådesand: det finns inga gränser för vad barnet kan göra. En sandlåda ska vara en plats för fantasi, kreativitet och lekglädje och med sandlådesand av god kvalité kan barnet forma sanden på tusentals olika sätt.

Måtten avgör hur mycket sandlådesand man behöver

Då man ska köpa sand är det sandlådan som avgör hur mycket man behöver. Hur djup sandlådan är behövs också tas med i beräkningen för att korrekt avgöra hur många kilon man ska köpa. Om man inte har valt djup på sin sandlåda kan man tänka att 40 centimeter är ett normalt djupmått. Sanden beräknas i kubikmeter och man köper ofta sandlådesand i påsar om 15 – 20 kilo. Det är viktigt att se till att man har en bra plan för att frakta sanden eftersom den väger en hel del.

Välj svensk sand

Det blir än viktigare att man bryr sig om miljön och därför köper hållbara produkter. Därför bör man tänka på att köpa svensk sand då man väljer mellan olika märken av sandlådesand. Om sanden kommer från Sverige kan man känna sig säker på att den inte fraktats över halva jordklotet. Sandlådesanden bör vara svensk natursand och dessutom ska kornen vara mellan 0 – 3 millimeter stora för att kunna formas till slott och kakor på bästa möjliga sätt.