Generellt behövs inte bygglov för att montera och installera solceller. Men det finns undantag och det inom ganska många områden. Sett till yta så finns krav på bygglov på relativt stor yta av Gotland. Information om solpaneler och projektering på Gotland finns här.

Undantag från bygglovsfrihet

Utökad bygglovsfrihet började gälla första augusti 2018. Det betyder att bygglov inte krävs vid vissa installationer av solceller. Det som krävs är att solpanelerna ”följer byggnadens form”. Med denna lagändring har man velat främja utvecklingen av solenergi då det blivit lättare att installera detta. Men det finns undantag.

  • Om installationen av solceller inte följer den byggnads form som de monteras på
  • Om installationen ska genomföras på byggnader eller områden med ”högt kulturvärde”
  • Om installation ska ske inom det som klassas som totalförsvarets riksintresseområde
    Med tanke på att försvaret har relativt stora områden på Gotland skapas vissa begränsningar av detta. Därtill kommer att hela Visby är klassat som högt kulturvärde.

Det betyder att montering av solceller i Visby alltid kräver bygglov. Utöver det att bygglov kan krävas i andra städer eller andra områden på Gotland. Detta där det finns högt kulturvärde eller försvarsintressen.

Ansöka om bygglov för solceller

I det fall som bygglov krävs kan ansökan genomföras via etjanst.gotland.se. Det är en digital tjänst som underlättar för ansökan om bygglov istället för att en klassisk blankett ska fyllas i manuellt. Det går även att ladda hem en blankett som därmed fylls i och skickas in via brev eller mail.

Bifoga ritningar och planer

På en situationsplan ritar du ut var solcellerna kommer placeras någonstans på tomten. På ritningen ska det även framgå avstånd till tomtgräns och ha en pil som markerar vad som är norrut. Kom ihåg att om installationen sker mindre än 4,5 m från tomtgränsen kommer ett granneintyg att krävas.
I det fall som solcellerna ska monteras på en fasad behöver även en fasadritning bifogas till bygglovsansökan. Via bilder av fasaderna visas hur det kommer se ut när montering och installering är klar. I en teknisk beskrivning ska det framgå hur solcellerna ska monteras. Det sista som eventuellt behöver bifogas är kontrollplan. Det handlar alltså vilka kontroller som behöver genomföras under eller efter att byggnationen är klar. Detta har byggherren ansvar för.

Vid frågor om bygglov överlag eller just specifikt solceller – Kontakta Region Gotland eller läs mer på dess hemsida Gotland.se