Hur ofta stambyte behöver ske på en bostad beror både på stammarnas material, hur mycket de blir utsatta samt om de underhålls. Det finns ingen regel på hur ofta stambyte behövs. En vanlig fingervisning är 50 år som ofta nämns i branschen.

Stambyte – Hur ofta?

Det finns fastigheter som behövt byta stammarna redan efter 25 år, andra som kunnat vänta i 70 år. Spannet är stort i likhet med de flesta större renoveringar som behöver ske på ett hus. Samtidigt är det ofta bättre att planera för ett stambyte utifrån en rimlig period än att ”överraskas” av en stor kostnad när det väl behövs. Flera företag inom branschen anger att stammar behöver bytas efter 50 eller 60 år. Bostadsrättsföreningar som har äldre hus bör alltså i god tid planera för stambytet utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Kanske ska en viss summa avsättas varje månad till kommande stambyte.

Rörinspektion – Ha koll på rören!

Det som framförallt avgör hur ofta stambyte behöver ske är rörinspektionen. Det är omöjligt att avgöra stammarnas kvalité och hållbarhet utan att kameror förs ner i rören. Därmed går det att skapa sig en tydlig bild av om renovering behöver ske och i så fall vilken slags renovering som kan väljas.

  • Inspektion – Årligen eller med tätt intervall
  • Underhåll – För att skapa längre livslängd
  • Renovering – När inspektionen påtalar det

Rörspolning – Ger längre livslängd

Även underhåll av stammarna avgör hur ofta de behöver bytas. På insidan skapas generellt avlagringar som både kan påverka rörens kvalité och i längden skapa hinder/stopp i rören. Skulle det exempelvis lukta mycket illa från avloppet eller att vattnet inte rinner undan som vanligt kan det bero på att det fastnat saker i stammarna. Rörspolning blir därmed ett sätt att underhålla dem genom att ta bort avlagringar och smuts som fastnat. I längden skapar det en längre livslängd på rören. Hur ofta rörspolning bör ske kan variera mellan olika fastigheter.

Relining – Ett alternativ till stambyte!

I vissa fall blir frågan om hur ofta stambyte behöver ske inte relevant. För det är inte säkert att det behöver ske alls. En alternativ lösning är nämligen att istället jobba med relining. Det är en arbetsmetod som innebär att ett nytt rör skapas inuti det gamla. Genom speciell teknik och material skapas ett rör som fyller samma funktion som det tidigare. Visserligen med något mindre dimension än ”ytterröret” men utan att det påverkar rörens funktion.