Att fälla träd är ibland nödvändigt, både på privata tomter och i skogar. Allra viktigast är trädfällning i de naturligt skogrika områden såsom de flesta områden runt Stockholm, exempelvis Enköping och Eskilstuna. Trädfällning är egentligen en gammal kunskap som människan haft i flera hundratals år. Förr var det särskilt viktigt för att klargöra ny mark men även för att få ved till att värma upp hus. Idag är denna kunskap inte allmän, och många känner inte till hur svårt det kan vara att fälla träd eller hur förödande det kan vara om det går fel. Trots det fortsätter trädfällning vara en viktig del i samhället. Exempelvis så kan ruttna träd falla oväntat och då skada förbipasserande. På så sätt kan trädfällning i Enköping hindra många allvarliga olyckor varje år. De som arbetar med att fälla träd har en ordentlig utbildning och kallas för arborister.

Trädfällning i Enköping

Runtom i Sverige går det att anlita arborister till att fälla träd. Trädfällning är en konst, och vem som helst kan inte utföra det. Därför kan det vara bra att anlita experter. Den svenska staden Enköping är inget undantag – även här finns flertalet arborister att välja mellan.

Så går det till när man fäller träd

Den som ska fälla ett träd bör veta hur det ska gå till. Det viktigaste av allt är att ha koll på fallriktningen, det vill säga vilket håll som trädet kommer att falla och vad som finns inom dess radie. Följande steg bör has i åtanke:

  • Ta på dig skyddskläder och se till att ha tillgång till rätt redskap. Större och hårdare träd kräver tyngre redskap som yxa eller motorsåg medan ett mindre träd går att fälla med en bogsåg.
  • Säkra området och se till att ingen och inget är i risk att få trädet på sig när det faller.
  • Stå alltid på sidan av trädet, alltså på sidan av där du beräknar att det kommer att falla.
  • Identifiera fallriktningen för trädet, och kolla avståndet till omkringliggande byggnader eller annan infrastruktur såsom elledningar. Ha koll på trädets ungefärliga höjd för att uppskatta var det faller. Här är det bättre att överskatta höjden än att underskatta den. Fallriktningen påverkas även av stora grenar eller vinkel på trädet: trädet faller åt det håll där den största vikten ligger.
  • Påbörja riktskäret, alltså där trädet huggs eller sågas. Ju djupare riktskäret är desto lättare faller trädet. Skapa ett triangelformat riktskär genom att hugga på vardera sida om trädet.
  • Säkra återigen området runtomkring innan den sista biten avklaras, nämligen att hugga i mitten på riktskäret. Om allt går som det ska kommer trädet så småningom att falla på ett kontrollerat sätt.