En kontrollplan är ett viktigt dokument i samband med olika typer av byggen – man skulle kort och gott kunna kalla den för en typ av checklista som används under arbetets gång. Men vad innehåller den och varför är den så viktig? I den här texten kan du läsa mer om vad en kontrollplan och dess syfte är, samt vid vilka tillfällen man behöver ha en.

Vad är en kontrollplan?

En kontrollplan är en sammanställning av en specifik byggåtgärd som presenteras i ett enskilt dokument. Den visar vilka kontroller som behöver göras inför och under byggets gång och fungerar alltså ungefär som en checklista. Det står vem som ska kontrollera vad, när kontrollen ska utföras samt även hur resultatet sedan ska redovisas när kontrollen är genomförd. Planens syfte är att redovisa att den aktuella byggåtgärden har utförts enligt plan- och bygglagen, PBL. Den fyller alltså en viktig funktion och är inget man ska hoppa över vid dom tillfällen där det krävs en. Den som ansvarar för att upprätta planen är byggnadsherren för det aktuella bygget – något som kan vara bra att känna till.

Den behövs den?

Kontrollplanen behövs vid flera olika tillfällen. Till exempel är det givetvis viktigt att det finns en korrekt kontrollplan vid nybyggnationer – både stora och små. Det kan även behövas en vid rivning eller ombyggnation – alla åtgärder som kräver lov- eller anmälningsplikt kräver också en kontrollplan. Vad gäller rivningsarbeten så finns det dock tillfällen då en plan inte behövs och det är i dom fall då byggnadsnämnden gett klartecken. Ofta beror det på att det inte finns något farligt avfall som kan ställa till problem. Även för flertalet markåtgärder som ingår i en rivningsåtgärd behövs ingen kontrollplan.

Konkreta exempel för när kontrollplanen behövs:

  • Tillbyggnad för enbostadshus
  • Nyinstallation av solceller på tak
  • Nyinstallation av eldstad, till exempel braskamin eller kakelugn
  • Uppförande av garage eller carport
  • Förändring i bärande konstruktioner
  • Ändring av fasad
  • Olika typer av rivning
  • Uppförande av staket, mur eller plank
  • Inglasning av balkong eller uterum
  • Förändring av planlösning

Man kan alltså säga att en kontrollplan behövs vid dom flesta typer av byggnationer. Ovan nämnda är bara några vanliga exempel på när planen ska upprättas av den aktuella byggherren.