www.stambyte.se är en av de aktörer som erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare stambyte. Det är mycket stora projekt som tydligt påverkar hyresgästerna då bland annat badrummet kan behöva rivas ut till sin helhet. På startsidan har de generell information och några av de mest ställda frågorna kring stambyte. De fem frågorna är:

Vad är stambyte?

Ett stambyte innebär att gamla stammar och rör tas bort på grund av att de blivit gamla och slitna. Orsaken att bytet sker är därmed en förhöjd risk för vattenskador om inte renovering sker.

Hur går det till?

Förenklat förklarat tas samtliga rör bort. Det kan i detta fall krävas att badrum behöver rivas då många rör är dragna bakom väggarna. När rören är borttagna ersätts de med nya rör i högre kvalité.

Hur ofta måste det ske?

Stambytesgruppen anger att stambyte behöver ske ”vart trettionde år”. Detta utifrån att rör har en livslängd på mellan 30 och 50 år. När det närmar sig 30 år kan kontroll ske löpande så stambyte varken sker för tidigt eller för sent.

Vad kostar det?

Priset beror på flera faktorer men de beräknar en kostnad på 250 000 – till 350 000 kr. Detta då per lägenhet. Men då det är så många olika faktorer som påverkar behöver de alltid komma till kunden och inspektera möjligheterna innan en offert kan ges.

Hur lång tid tar det?

I genomsnitt tar ett stambyte mellan 6 och 8 veckor. Men då är det enbart själva hantverket inräknat. Därtill får man lägga tid som läggs på projektering, ritningar med mera. Men den tid som de boende behöver stå ut med att ha hantverkare i hemmet blir ungefär denna tid. De svar som anges här gäller alltså för Stambytesgruppen. Andra byggföretag kan arbeta något annorlunda med dessa projekt.

Fler frågor och svar

De frågor och svar som presenteras på startsidan är generella och ganska breda. De vill läsa mer, och detaljerade frågor, kan istället navigera in i menyn under ”Frågor & Svar”. Här finns en avdelning för vanliga frågor som ställs av boende i de lägenheter som ska renoveras samt en avdelning för vanliga frågor från fastighetsägarna. Vid ytterligare frågor kring stambyte, offertförfrågan eller kontakt kring andra frågor – Se kontaktuppgifter längst ner på deras sida.