Om man har problem med astma, luftvägarna eller helt enkelt vill investera i sin hälsa är det mycket värt att köpa bra ventilation och luftrenare. Ofta har man underliggande allergier som man är helt ovetandes om, ofta kommer de från att ha levt i ett dåligt klimat med mycket oönskade partiklar.

Vad gör ventilation och luftrenare?

VentilationMan påverkas av den luften man andas och bra ventilation behövs för att föra bort luftföroreningar som farliga ämnen, dålig lukt och fukt. Ventilationen är luftväxling, alltså att förorenad luft byts ut mot ny luft. Ett ventilationssystem styr hur luften tillförs och sprids i en lokal. En luftrenare suger in luften i omgivningen och filtrerar bort oönskade partiklar. Luftrenaren levererar ständigt ny luft. Det går att flytta den rum till rum, varför det är bra att flytta den till det rummet man befinner sig i.

Varför de är värda investeringar

Inomhusluften är i genomsnitt fem gånger så förorenad som vår utomhusluft. Varje dag andas vi in mängder med partiklar som till exempel pollen, avgaser, stoft från byggen osv. Dessutom skapar människan luftburna partiklar genom sättet vi lever på. När man andas in dessa partiklar så påverkas våra andningsvägar och stora delar av kroppen. Ofta resulterar det i allergiska besvär. En luftrenare avlägsnar upp till 99 % av alla luftburna partiklar och låter kroppen slippa påverkas av dem. Det gör att man mår bättre och blir hälsosammare.

Följande partiklar finns bland annat i inomhusluften:

  • Virus och bakterier
  • Pollen
  • Kvalster
  • Allergener från husdjur och växter
  • Rök- och sotpartiklar
  • Mögelsporer från källare, våtrum eller andra fuktiga miljöer
  • Tobaksrök
  • Avgaser och andra partiklar från industrier
  • Mikroplaster
  • Mikropartiklar och kemikalier från sprayer, färger, parfymer osv.

Partiklarna gör oss trötta, sjuka och kan ge huvudvärk. Andra fysiska symptom är torra, kliande ögon, sämre sömn och andra obehag. En luftrenare och god ventilation är sålunda avgörande för hälsan.

Symptom på dålig inomhusluft

Ofta kommer symptomen tidigt när man inandats förorenad luft. Man kan få slemhinne- och luftvägsproblem som irritation i näsa och ögon, täppt näsa och torrhetskänsla i svalget. Andra hudproblem man kan få är rodnad i ansiktet och på halsen, torr hud eller klåda.