När vintern närmar sig är det dags för båtägare att börja planera för upptagning och förvaring. Detta är ofta en både ansträngande och ibland kostsam process. Många tar hjälp av en större båtlyft i en hamn, andra meckar med kärrkörning för att dra upp båten över vintern. Men det finns ett betydligt enklare sätt, att investera i båtlyftar. Men vad är egentligen en båtlyft och varför är det en smart investering?

Olika typer av båtlyftar

En båtlyft är en anläggning som enkelt hissar upp eller sänker ner båten i vattnet. Båtlyftar finns i flera olika utföranden, i regel pratar man om fyra olika varianter:

  • Brygglyft
  • Stolplyft
  • Hydraulisk båtlyft
  • Flytande båtlyft

Vilken variant man ska välja beror på vilka behov man har samt vilka bryggmöjligheter man har. En klassisk brygglyft består av antingen en, två eller fyra balkar som monteras och förankras i sjöbotten och som sedan fästs samman med bryggan. På balkarna förankras lyftgafflar som i sin tur hissas upp eller ned med hjälp av vinschar. Förutom att brygglyftar kan förankras på bryggor går det även att utföra montage på en bergvägg. Fördelen med en brygglyft är att denna typ av båtlyft är en av de mest stabila anordningarna.

Stolplyften, är som namnet antyder, en konstruktion bestående av två stycken balkar som placeras ovanpå fyra stolpar. På balkarna infäster man vinschar som i sin tur lyfter upp en stor båtvagga. Den hänger nedanför i fyra stålvajrar. Den här båtlyftmodellen fungerar bäst inuti ett båthus eller på konsoler som fästs på sidorna av en u-formad brygga.

Hydraulisk båtlyft monteras på sjöns botten och lyfter med hjälp av hydrauliska cylindrar upp båten. Den här sortens båtlyft är smidig och praktiskt då den blir väldigt diskret när den inte används. Den är dessutom lättanvänd och passar perfekt att använda dagligen, istället för att endast lägga till med rep och bojar. Istället parkerar du båten i båtlyften och hissar upp den när du är klar för dagen.

Flytande båtlyft är en flexibel anordning som inte kräver en fast brygga eller en bergvägg. Istället räcker det med en flytande båtbrygga. Den här typen av båtlyft kan bestå av pontoner som fylls av vatten när båten ska sänkas ner och som pumpas fylla med luft som i sin tur höjer upp båten.