Rama in fönstret med sten

Valet av fönster kan vara ett av de viktigare beslut som tas när man skall förnya hemmet på något vis. Det går att göra stor skillnad både vad gäller trivsel och energiförbrukning. Har man i dagsläget gamla tvåglasfönster kan man räkna med att en hel del energi flyr...